Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

lanza
0206 34d5
2015
lanza
3651 6315
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaserplesniowy serplesniowy
lanza
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
lanza
Ja składam się z błędów!
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lanza
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viajaskier jaskier
lanza
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viagoby goby
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viagoby goby
lanza
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagoby goby
lanza
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.
— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viagoby goby
lanza
Nie bez powodu mówiłam o szczęściu w samotności. Nie myślałam, że będę wtedy szczęśliwa. Myślałam, że jeśli kogoś pokocham i nic z tego nie wyjdzie, mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu. Co jeśli nauczyłeś się, że potrzebujesz miłości, a potem jej nie doświadczasz? Jeśli sprawia ci przyjemność i na niej polegasz? Co jeśli ukształtowałeś życie wokół niej, a potem się sypie? Można coś takiego w ogóle przeżyć? Utrata miłości jest jak martwica. Jak umieranie. Z tym, że śmierć się kończy. A to? Może trwać wieczność...
— Meredith, GA
Reposted fromohwow ohwow viapanameraicon panameraicon

February 14 2015

lanza
Ogarnęło mnie przygnębienie. Moje życie nie posuwało się naprzód. Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Ch. Bukowski "Szmira"
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaDorin11 Dorin11
Maybe I wasn’t made for anyone.
— 6 word story by K.L (via aztecianlipstick)
Reposted fromgoetze goetze viaDorin11 Dorin11
lanza
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.
— Terakowska
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadziaba dziaba
lanza
6592 37de
lanza
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
lanza
0176 9383
lanza
0520 f452
!
lanza
Cały świat uprawia aktorstwo
— William Shakespeare
Reposted fromnictuniema nictuniema vialittle-things little-things
2807 952c 500
lanza
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl