Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

lanza
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem

June 18 2015

lanza
8915 a6fd
Królowa jest tylko jedna ! :)
Reposted fromsaaabi saaabi viaplokin plokin

March 14 2015

lanza
Kłamstwo obiegnie cały świat, 
zanim prawda zdąży włożyć buty
— Terry Pratchett
Reposted byczarnemajtkiMezameFiodor11kateistrueiamsuperwomanpalenieszkodzizdrowiussssspannakiespomsahoseannaposzukiwaszfrenulumDangerousHopekatalamaitmakesmecalmpromiskuizmkosmata050996IhaveadreamheartbreakcupcakeofdarknessbadgalskaryfikaacjaduszykerosineanorexianervosaBloodEveKaledoniaveronica-obesomebodylifelessastedwaemirabelllunadeplatanoexpectationsazazelshitsuriodurzonystrangemearancionezamknioczyPatijMissSillyHanJiMunpetitdaisy

March 09 2015

lanza
Reposted fromeskimos eskimos viapunkahontaz punkahontaz
lanza
Ja nie lubię świata.Przebywam w krainie fantazji i nie potrafię się pogodzić ze światem takim, jaki on jest.
— Jan Jakub Rousseau
lanza
9313 ff92 500
Reposted fromrol rol viapunkahontaz punkahontaz
lanza
5070 6158
WANT IT!
Reposted frombaie0 baie0 viapunkahontaz punkahontaz
lanza
lanza
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
lanza
lanza
6400 7399 500
Reposted fromrol rol vialittle-things little-things
lanza
1120 f8c3 500
osoooom!

March 05 2015

lanza
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viapunkahontaz punkahontaz
lanza
Życie nie jest zawsze czarne i białe. Czasami jesteśmy najszczęśliwsi, żyjąc wśród szarości.
— Jane Green "Prosto z mostu"
lanza
lanza

usłysz mój krzyk, gdy milczę. zobacz moje łzy, gdy się śmieję.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaklaud klaud
lanza
9153 4b72
Reposted fromoopsiak oopsiak viaczarnemajtki czarnemajtki
lanza
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaigul igul
lanza
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lanza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl